Administrazio Kudeaketako Erdi Maila Zikloa

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak, ordu esleipena eta kurtsoa:

Lanbide modulua Ordu esleipena Kurtsoa
Enpresa-komunikazioa eta bezeroarentzako arreta 165 ordu 1
Salerosketako administrazio-eragiketak 132 ordu 1
Enpresa eta administrazioa 105 ordu 2
Informazioaren informatika-tratamendua 264 ordu 1
Kontabilitate-teknika 132 ordu 1
Giza baliabideetako administrazio-eragiketak 132 ordu 1
Kontabilitate-dokumentazioaren tratamendua 105 ordu 2
Ingelesa 165 ordu 1
Enpresa ikasgelan 168 ordu 2
Diruzaintza-kudeaketako eragiketa osagarriak 147 ordu 2
Laneko prestakuntza eta orientabidea 105 ordu 2
Lantokiko prestakuntza 380 ordu 2