Garraioko eta Logistikako Goi Maila Zikloa

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak, ordu esleipena eta kurtsoa:

Lanbide modulua Ordu esleipena Kurtsoa
Garraioaren eta logistikaren administrazio-kudeaketa 160 ordu 2
Salgaien nazioarteko garraioa 198 ordu 1
Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa 198 ordu 1
Garraioaren eta logistikaren merkaturatzea 140 ordu 2
Biltegiratzeko logistika 132 ordu 1
Hornitzeko logistika 80 ordu 2
Nazioarteko merkataritzaren administrazio-kudeaketa 198 ordu 1
Bidaiarien garraioaren antolamendua 80 ordu 2
Salgaien garraioaren antolamendua 140 ordu 2
Ingelesa 165 ordu 1
Garraioko eta logistikako proiektua 50 ordu 2
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99 ordu 1
Lantokiko prestakuntza 360 ordu 2