Goi-mailako Heziketa Zikloak

Sakatu familia batean bere zikloak ikusteko

 • ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

  • ADMINISTRAZIOA ETA FINANTZAK

   Administrazio eta kudeaketa irudia

   Enpresa publiko edo pribatu baten merkataritza- prozesuetan, lan-prozesuetan, kontabilitate-prozesuetan eta prozesu fiskal eta finantzarioetan kudeaketa- eta administrazio-eragiketak antolatzea eta egitea, eta horretarako, indarrean dagoen araudia eta kalitate-kudeaketako protokoloak aplikatzea, informazioa kudeatzea, bezeroen eta/edo erabiltzaileen gogobetetasuna ziurtatzea eta laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumen-babeseko arauen arabera jardutea.

   https://fpalava.com/ciclo/administrazioa-eta-finantzak/eu

   • Iraupena: 2000 ordu
   • Hizkuntza-plana: A eta B+
   • Aukerak: Ethazi, FP Dual, Erasmus
   • Lantokiko prestakuntza: 360 ordu
   • Folleto del ciclo
   • Más información en el ivac

   ZUZENDARITZARI LAGUNTZA EMATEA

   Administrazio eta kudeaketa irudia

   Zuzendaritzari eta beste sail batzuei laguntzea entitatearen antolamenduan, ordezkaritzan eta funtzio administratibo eta dokumentaletan; entitatearen barneko eta kanpoko informazioa eta komunikazioa kudeatzea; eta ordezkaritza bidez beste zeregin batzuk egitea, beharrezkoa bada. Horretarako, ingelesa eta/edo atzerriko hizkuntza erabiliko da –beharrezkoa denean–, indarrean dagoen legeria aplikatuko da, bezeroen gogobetetasuna ziurtatuko duten kalitatea kudeatzeko protokoloei jarraituko zaie, eta lan-arriskuen prebentzioko eta ingurumen-babeseko arauen arabera jardungo da.

   https://fpalava.com/ciclo/zuzendaritzari-laguntza-ematea/eu

   • Iraupena: 2000 ordu
   • Hizkuntza-plana: A
   • Aukerak: Ethazi, FP Dual, Erasmus
   • Lantokiko prestakuntza: 360 ordu
   • Folleto del ciclo
   • Más información en el ivac
 • MERKATARITZA ETA MARKETINA

  • NAZIOARTEKO MERKATARITZA

   Nazioarteko merkataritzako irudia

   Salgaiak inportatzeko/esportatzeko eta sartzeko/bidaltzeko prozesuak planifikatzea eta kudeatzea, betiere indarrean dagoen legeria aplikatuta eta ezarritako helburu eta prozeduren esparruan.

   https://fpalava.com/ciclo/nazioarteko-merkataritza/eu

   • Iraupena: 2000 ordu
   • Hizkuntza-plana: A
   • Aukerak: Ethazi, FP Dual, Erasmus
   • Lantokiko prestakuntza: 360 ordu
   • Folleto del ciclo
   • Más información en el ivac

   GARRAIO ETA LOGISTIKA

   Garraio eta logistikako irudia

   Nazioko eta esparruan salgaiak eta bidaiariak garraiatzeko eragiketak antolatzea, kudeatzea eta kontrolatzea, eta enpresa baten jarduera logistikoak planifikatzea eta kudeatzea, indarreko araudiaren eta enpresako zuzendaritzak ezarritako helburuen arabera, kalitatearen, segurtasunaren eta ingurumen-errespetuaren esparruan.

   https://fpalava.com/ciclo/garraio-eta-logistika/eu

   • Iraupena: 2000 ordu
   • Hizkuntza-plana: A
   • Aukerak: Ethazi, FP Dual, Erasmus
   • Lantokiko prestakuntza: 360 ordu
   • Folleto del ciclo
   • Más información en el ivac

   SALMENTAK ETA MERKATARITZA-ESPAZIOAK

   Salmentak eta merkataritza-espazio irudia

   Produktuak eta zerbitzuak salerosteko eta banatzeko merkataritza-eragiketak kudeatzea, eta merkataritza-espazioen ezarpena eta animazioa antolatzea, kalitateko, segurtasuneko eta arriskuen prebentzioko irizpideen arabera eta indarrean dagoen legeria aplikatuz.

   https://fpalava.com/ciclo/salmentak-eta-merkataritza-espazioak-kudeatzea/eu

   • Iraupena: 2000 ordu
   • Hizkuntza-plana: A
   • Aukerak: Ethazi, FP Dual, Erasmus
   • Lantokiko prestakuntza: 360 ordu
   • Folleto del ciclo
   • Más información en el ivac

   MARKETINA ETA PUBLIZITATEA

   Marketin eta publizitateko irudia

   Merkataritza-azterketetan oinarritutako marketin-politikak definitu eta haien jarraipena egitea, eta produktuen eta/edo zerbitzuen sustapena eta publizitatea komunikabide eta komunikazio-euskarri egokietan egitea, horretarako beharrezkoak diren publizitate- eta sustapen-materialak landuz.

   https://fpalava.com/ciclo/marketina-eta-publizitatea/eu

   • Iraupena: 2000 ordu
   • Hizkuntza-plana: A eta B+
   • Aukerak: Ethazi, FP Dual, Erasmus
   • Lantokiko prestakuntza: 360 ordu
   • Folleto del ciclo
   • Más información en el ivac
 • INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK