Mikroinformatika-Sistemetako eta Sareetako Erdi Maila Zikloa

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak, ordu esleipena eta kurtsoa:

Lanbide modulua Ordu esleipena Kurtsoa
Tresneria muntatzea eta mantentzea 231 ordu 1
Postu bakarreko sistema eragileak 165 ordu 1
Bulegotika-aplikazioak 231 ordu 1
Sareko sistema eragileak 168 ordu 2
Sare lokalak 231 ordu 1
Informatika-segurtasuna 99 ordu 1
Sareko zerbitzuak 189 ordu 2
Web aplikazioak 105 ordu 2
Ingeles teknikoa 33 ordu 1
Laneko prestakuntza eta orientabidea 105 ordu 2
Enpresa eta ekimen sortzailea 63 ordu 2
Lantokiko prestakuntza 380 ordu 2