Mugikortasun seguru eta jasangarrirako prestakuntzako Goi Maila Zikloa

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak, ordu esleipena eta kurtsoa:

Lanbide modulua Ordu esleipena Kurtsoa
Lehen sorospenak eta lehen laguntzak 60 ordu 2
Trafikoa, ibilgailuen zirkulazioa eta errepideko garraioa 198 ordu 1
Gidarien prestakuntza antolatzea 60 ordu 2
Gidatzeko teknikak 132 ordu 1
Automobilaren oinarrizko teknologia 66 ordu 1
Gidatzeko irakaskuntza praktikoaren didaktika 320 ordu 2
Bide-segurtasuneko hezkuntza 132 ordu 1
Bide-segurtasuna 198 ordu 1
Bide-segurtasunerako prestakuntzaren didaktika 60 ordu 2
Mugikortasun segurua eta jasangarria 165 ordu 1
Mugikortasun seguru eta jasangarrirako prestakuntza proiektua 50 ordu 2
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99 ordu 1
Enpresa eta ekimena 60 ordu 2
Lantokiko prestakuntza 360 ordu 2