Plataforma Anitzeko Aplikazioen Garapeneko Goi Maila Zikloa

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak, ordu esleipena eta kurtsoa:

Lanbide modulua Ordu esleipena Kurtsoa
Informatika-sistemak 165 ordu 1
Datu-baseak 198 ordu 1
Programazioa 264 ordu 1
Markatzeko lengoiaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak 132 ordu 1
Garapen-inguruneak 99 ordu 1
Datu-atzipena 120 ordu 2
Interfazen garapena 140 ordu 2
Multimedia-programazioa eta gailu mugikorrak 100 ordu 2
Zerbitzu eta prozesuen programazioa 80 ordu 2
Enpresa-kudeaketako sistemak 100 ordu 2
Plataforma anitzeko aplikazioak garatzeko proiektua 50 ordu 2
Ingeles teknikoa 33 ordu 1
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99 ordu 1
Enpresa eta ekimen sortzailea 60 ordu 2
Lantokiko prestakuntza 360 ordu 2