Sareko Informatika-Sistemen Administrazioko Goi Maila Zikloa

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak, ordu esleipena eta kurtsoa:

Lanbide modulua Ordu esleipena Kurtsoa
Sistema eragileak ezartzea 264 ordu 1
Sareak planifikatzea eta administratzea 198 ordu 1
Hardware oinarriak 99 ordu 1
Datu-baseak kudeatzea 198 ordu 1
Markatzeko lengoiaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak 132 ordu 1
Sistema eragileak administratzea 120 ordu 2
Sareko zerbitzuak eta Internet 120 ordu 2
Web aplikazioak ezartzea 100 ordu 2
Datu-baseak kudeatzeko sistemak administratzea 60 ordu 2
Segurtasuna eta erabilgarritasun handia 100 ordu 2
Sareko informatika-sistemak administratzeko proiektua 50 ordu 2
Ingeles teknikoa 40 ordu 2
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99 ordu 1
Enpresa eta ekimen sortzailea 60 ordu 2
Lantokiko prestakuntza 360 ordu 2