Web Aplikazioen Garapeneko Goi Maila Zikloa

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak, ordu esleipena eta kurtsoa:

Lanbide modulua Ordu esleipena Kurtsoa
Informatika-sistemak 165 ordu 1
Datu-baseak 198 ordu 1
Programazioa 264 ordu 1
Markatzeko lengoiaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak 132 ordu 1
Garapen-inguruneak 99 ordu 1
Web garapena bezero-ingurunean 140 ordu 2
Web garapena zerbitzari-ingurunean 180 ordu 2
Web aplikazioak hedatzea 100 ordu 2
Web interfazeak diseinatzea 120 ordu 2
Web aplikazioak garatzeko proiektua 50 ordu 2
Ingeles teknikoa 33 ordu 1
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99 ordu 1
Enpresa eta ekimen sortzailea 60 ordu 2
Lantokiko prestakuntza 360 ordu 2